top of page
ESNEK SİSTEM BİREYSEL TEZ DANIŞMANLIĞI  Uzman Rehberlik
ESNEK SİSTEM
BİREYSEL TEZ KOÇLUĞU

Uzman Rehberlik

Esnek Sistem Bireysel Tez Koçluğu: Fiyat Listesi

Bir Araştırma Önerisi ya da Doktora / Yüksek Lisans tezinizin bazı bölümlerini yazdınız, ama içinize sinmeyen bir şeyler var.

Belki Literatür Taraması Bölümünü doğru bir yöntemle, sistemli ve anlaşılır bir şekilde sunduğunuzdan emin olmak istiyorsunuz.

Belki de Yöntem (Metodoloji) Bölümünün genel organizasyonu, araştırma yöntem ve tasarımı, ölçek geliştirme ve benzeri seçimleriniz hakkında ikinci bir görüşe ihtiyacınız var.  

Veya Analiz Bölümünün organizasyonu, bulguların doğru yorumlanıp yorumlanmadığı, araştırma sorusu (ve hipotezler) ile ilintisi ve benzeri hususlarda eleştirel bir gözden ayrıntılı yorum almak istiyorsunuz.  

Esnek Sistem Bireysel Tez Koçluğu kapsamında, yazmış olduğunuz Araştırma Önerisine ya da tezinizin bir ya da birkaç bölümüne ayrıntılı yazılı geri bildirim alabilirsiniz.

 

Gönderdiğiniz metin, ilgili bölümün gerektirdiği içerik ve organizasyon, paragraflar arası bütünlük, düşüncelerin net ve akıcı ifadesi, vb. açılarından detaylı olarak incelenecektir. Sorunlu noktalar, neden sorunlu oldukları ve nasıl düzeltilebileceğine dair yorum ve önerilerle birlikte, yeri geldikçe metin içinde yan notlarda belirtilecek ve ayrıca genel bir değerlendirme raporu hazırlanacaktır.

 

​Yazılı geri bildirim dönüşü için lütfen 1 haftalık bir süre planlayın.

​ 

******

* Yazılı geri bildirim, tek seferlik bir okumadır.

* Türkçe ya da İngilizce tashih / proofreading (dilbilgisi, imla vs. düzeltmeler) içermemektedir.

FİYAT BİLGİSİ İÇİN İLETİŞİME GEÇİN

bottom of page