top of page
Modüler Sistem Bireysel Tez Koçluğu: Hizmetler
MODÜLLER TEZ KOÇLUĞU

MODÜLER SİSTEM
BİREYSEL TEZ KOÇLUĞU

Derinlikli Yaklaşım

NEDİR?

Modüler Bireysel Tez Koçluğu, Doktora / Yüksek Lisans tezinin herhangi bir bölümünü ya da tez önerisini yazmaya yeni başlayan ve bu süreci akademik okuma ve yazma becerilerini artırarak tamamlamak isteyenler için uygun bir programdır.

Tez yazmak uzun vadeye yayılan bir süreç olduğu için, bulunduğunuz aşamaya ya da rehberliğe ihtiyaç duyduğunuz alana göre bir ya da birkaç modülü tercih edebilirsiniz.

Program kapsamında 5 Modül bulunmaktadır.

​1. Modül: Araştırma Önerisi

2. Modül: Literatür Taraması

3. Modül: Teorik çerçeve (ve Hipotezler)

4. Modül: Araştırma Yöntemleri ve Tasarımı 

5. Modül: Analiz ve Değerlendirme

NASIL ÇALIŞACAĞIZ?

Bölüm planı yazma süreci

(Birer saatlik 4 görüşme) 

 • 1 - 2. Haftalar

  • Seçtiğiniz  modüle ilişkin yarı-yapılandırılmış bir içeriği konunuz bağlamında işleyeceğiz. Bir yandan da araştırma/düşünme/planlama sürecine başlayacaksınız. 

 

 • 3 - 6. Haftalar 

  • 2. hafta görüşmeminiz ardından genel bölüm planı taslağı hazırlayacaksınız ve 3.hafta görüşmemizde bu plan üzerinde konuşacağız. 

  • Ardından detaylı bölüm planını yazmaya başlayacaksınız ve 5. ve 6. hafta görüşmelerimizde bu plan üzerinde konuşacağız. 

  • Detaylı bölüm planını netleştirdikten sonra bölüm taslağını yazmaya başlayacaksınız. 

Bölüm taslağı yazma süreci    

 • Bölüm taslağını yazma sürecine kendi yazma hızınıza göze zaman ayırabilirsiniz. Bu süreçte, durum değerlendirme ve ilerleme tespiti için iki haftada bir 20'şer dakikalık görüşmeler yapacağız.

Yazılı geri bildirim

 • Taslak belirli bir olgunluğa eriştiğinde metnin bütününe detaylı yazılı geri bildirim* alacaksınız.

 • Yazılı geri bildirimde, modülün gerektirdiği teknik ilkeler açısından sorunlu alanlar, neden sorunlu oldukları ve nasıl düzeltilebileceğine dair yorum ve önerilerin yanı sıra, bölümün genel organizasyonu ve düşüncelerinizin akıcı ve mantıklı bir dizgede ifadesine ilişkin yorumlar da satır yanlarında belirtilecektir.

 • Siz detaylı yazılı geri bildirimi okuduktan sonra, son bir değerlendirme (ve planlama) görüşmesi yapacağız

*****

* Yazılı geri bildirim dönüşü için lütfen 1 haftalık bir süre planlayın. 

* Yazılı geri bildirim, tek seferlik bir okumadır.

* Türkçe ya da İngilizce tashih / proofreading (dilbilgisi, imla vs. düzeltmeler) içermemektedir.

Modüler Sistem Bireysel Tez Koçluğu: Hizmetler
Image by Hans-Peter Gauster

MODÜLLER

Araştırma ve Yazma

1. Modül 
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ

Bu modül kapsamında, bir araştırma önerisinin bütününü ve bölümlerini nasıl planlayıp yazacağınızı derinlikli olarak ele alacağız. Buna paralel olarak adım adım kendi araştırma önerinizi yazacaksınız.

 

Birlikte şu sorulara cevap bulacağız:

 • Araştırma konumu nasıl daraltabilirim ve/veya araştırma sorumu nasıl netleştirebilirim? 

 • Neden Literatür taraması yapıyoruz? (Ön)literatür taraması nasıl yapılmalı ve yazılmalıdır?

 • Araştırmanın amaç ve hedeflerini nasıl belirleyeceğim?   

 • Araştırma yöntem ve tasarımı ne demek? Araştırma sorusuna uygun yöntemi ve tasarımı nasıl seçmeliyim?

 • Araştırma önerisinin bütününü nasıl planlamalıyım?  

2. MODÜL
LİTERATÜR TARAMASI

Literatür taraması, bir doktora ya da yüksek lisans tezinin ilk adımı olarak düşünülebilir; zira her araştırma bir literatür bünyesinde yer alır ve ona katkı yapmayı hedefler.

 

Bu modülün amacı, literatür taramasının neden ve nasıllarını anlayarak, kendi literatür taramanızı adım adım ama etkin ve hızlı bir şekilde yürütmenizi sağlamaktır.

Çalışmamız süresince şu soruları birlikte cevaplayacağız:

 • Neden literatür taraması yapıyoruz? 

 • Araştırma sorusu ile bağlantılı literatürü nasıl buluruz?

 • Literatür araştırması nasıl yapılır? İkincil kaynaklar nasıl organize edilmeli, okunmalı ve not alınmalıdır?

 • Kaynaklar nasıl eleştirel bir gözle analiz edilmelidir? 

 • Literatür taraması bölümü nasıl planlanmalıdır? İkincil kaynakların bulguları/fikirlerin nasıl sentezlenmeli ve yazılmalıdır?

 • Nasıl alıntı ve atıf yapmalıyız? 

Üniversite Kütüphanesi

3. MODÜL
TEORİK ÇERÇEVE (VE HİPOTEZLER)

Image by Remy Hellequin

Doktora ya da yüksek lisans tezinizin teori (ya da teorik çerçeve) bölümünü yazacaksınız ama tam olarak ne ve nasıl yazmanız gerektiğini bilmiyorsunuz; ya da teori bölümünün neden tezin başında (ya da sonunda) yer alması gerektiğini ve ne amaca hizmet ettiğini tam olarak kavrayamadınız.

 

Bu modül kapsamında, teorinin ne demek olduğunu, nasıl oluşturulduğunu ve bir teori bölümü yazmanın neden ve nasıllarını öğrenecek ve adım adım tezinizin teorik çerçevesini yazacaksınız

 

Bu bağlamda, şu soruları birlikte cevaplayacağız:

 • Teori nedir? Bağımlı ve bağımsız değişkenler çerçevesinde düşünmek neden ve nasıl işe yarar?

 • Hedefim bir teoriyi test etmek mi yoksa teori oluşturmak mı? Tümdengelim mi yoksa tümevarım mı?

 • Tezimin teorik çerçevesini nasıl ve çalışmanın hangi aşamasında oluşturmam gerekiyor?

 • Hipotez ne işe yarar? Nasıl kurgulanır ve sunulur?

4. MODÜL
ARAŞTIRMA YÖNTEMİ VE TASARIMI

Araştırmanız için en doğru ve uygulanabilir yöntemi belirlemek ve araştırma tasarımını olabildiğince detaylı planlamak yolun yarısını tamamlamak demektir.

 

Bu modül kapsamında, tezinizin Yöntem/Metodoloji Bölümü’nü nasıl planlamanız ve hangi aşamada ne tür seçimleri (ve neden) yapmanız gerektiğini öğrenecek ve adım adım bu bölümü yazacaksınız.

 

Birlikte yanıt arayacağımız sorular özetle şunlar olacak:

 • Hangi araştırma yöntemleri mevcut?

 • Araştırma soruma ve araştırma amaç ve hedeflerime uygun yöntemi nasıl seçeceğim? Bu aşamada araştırma felsefesinin rolü nedir?

 • Araştırma tasarımı nedir? Araştırma soruma ve araştırma amaç ve hedeflerime uygun tasarımı nasıl oluşturabilirim?

 • Tezimin ‘Yöntem’ bölümünü nasıl organize edip sunmalıyım?

Image by Emily Morter

5. MODÜL
ANALİZ VE DEĞERLENDİRME

Pazar araştırması

Doktora ya da yüksek lisans teziniz için belirlediğiniz nitel ya da nicel araştırmayı tamamen kendiniz yürütmek istiyorsunuz ama veri toplama ve analiz yöntemlerinin inceliklerine hâkim değilsiniz.

 

Bu modülde, belirlediğiniz nitel ya da nicel araştırma yöntemi doğrultusunda veri toplama, tasnif etme, yorumlama ve sunma yöntemlerini öğrenecek ve adım adım uygulayarak tezinizin Analiz bölümünü yazacaksanız.

 

Bu bağlamda, şu soruları birlikte cevaplayacağız:

 • Belirlediğim nicel / nitel analizi tam olarak nasıl yürüteceğim?

 • Bulgularımı nasıl bir yapı içinde sunmam uygun olur?

 • Sorularım / hipotezlerim ışığında bulguları nasıl yorumlayacağım?

 • Analiz bölümünün genelini nasıl organize etmeliyim?

Modüler Sistem Bireysel Tez Koçluğu: Fiyat Listesi

FİYAT BİLGİSİ İÇİN İLETİŞİME GEÇİN

bottom of page