top of page
Ana Sayfa: Hoş Geldiniz
Kitap Yığını

Başarılı bir Akademik Çalışmanın Yol Haritası 

DOKTORA 
YÜKSEK LİSANS
TEZ KOÇLUĞU
VE
AKADEMİK DANIŞMANLIK

HİZMETLER

Online Öğretim
İş arkadaşları Video Konferansı Üzerine Konuşmak
Image by Maranda Vandergriff

Modüler Sistem Bireysel Tez Koçluğu 

  • Tezinizin bir bölümüne odaklanan modüller ile akademik araştırma ve yazma becerilerinizi geliştirin

  • Düzenli görüşmeler ve geri bildirim ile çalışmanızda adım adım ilerleyin  

Esnek Sistem Bireysel Tez Koçluğu 

  • Araştırma Öneriniz ya da Tezinizin bir bölümü hakkında ayrıntılı yazılı geri bildirim alın

Araştırma Önerisi Yazma Grubu

  • Bir dönem boyunca Araştırma Yöntemleri ve Akademik Yazma içerikli haftalık dersler doğrultusunda çalışmanızda adım adım ilerleyin

  • Düzenli geri bildirim alın

  • Grup desteği ile motivasyonunuzu yüksek tutun

Akademik Makale İnceleme

Sosyal Bilimler alanında akademik bir dergiye göndermek üzere yazdığınız makaleniz hakkında bir hakem tizliğiyle çalışılmış ayrıntılı yazılı geri bildirim alın

Hizmetler

TEZ KOÇLUĞU NEDİR,
NE DEĞİLDİR?

Online Ders İzlemek

TEZ KOÇLUĞU NEDİR?

Tez koçu, akademik dürüstlük ilkelerine bağlı kalarak, iyi bir tez yazabilmek için ihtiyaç duyduğunuz araştırma ve yazma becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmayı hedefler.


Tez koçu, tezinizin araştırma ve yazma sürecini etkin olarak yönetmeniz, projenizin bütününü ve bölümlerini doğru yapılandırmanız, sorumluluk duygunuzu ve çalışma verimliliğinizi artırmanız ve içsel ve dışsal bariyerleri daha kolay aşabilmeniz için size rehberlik yapabilecek kişidir.​

Laptop Klavyesinde Yazan Eller

TEZ KOÇLUĞU NE DEĞİLDİR?

Tez koçluğu bir tez yazma servisi değildir!

Tez koçu, hiçbir şekilde danışan öğrenci adına bir metin yazmaz.

Tez koçu, bir tez danışmanı ya da komite üyesi rolünü üstlenmez; her konuda son karar danışan öğrenciye ve tez danışmanına aittir.

tez koçluğu

BEN KİMİM?

20220407_132131 (1).jpg

Dr. EBRU ALTINOĞLU

Yüksek lisansımı Boğaziçi Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde,  doktoramı ise Amerika’da, Michigan Üniversitesi (Ann Arbor) Siyaset Bilimi Bölümü’nde tamamladım.  

1997 yılında öğretim asistanı olarak başlayan akademik yaşamım boyunca, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde Siyaset Bilimi ve Araştırma Yöntemleri alanlarında dersler verdim, yüksek lisans ve doktora tezleri yönettim ve birçok öğrencinin tez komitesinde yer aldım.

2017 yılında akademik yaşamıma bireysel çalışmalarla devam etme kararı aldım ve İngiltere’de faaliyet yapan bir şirket aracılığıyla tez koçluğuna başladım. Bugüne kadar İngiltere’de öğrenim gören çok sayıda öğrencinin, sosyal bilimlerin farklı alanlarındaki lisans, yüksek lisans ve doktora tezlerine koçluk ve danışmanlık yaptım. Bugün ise aynı hizmeti ulusal ve uluslararası platformda bireysel olarak sunuyorum. 

 

Bir tez koçu olarak amacım, akademik danışmanlığı ve öğrenci koçluğunu bir potada birleştirerek, tez yazma sürecini yönetmekte zorlandığını hisseden ancak kendi tezinin yazarı olmakta ısrar eden ve bu süreci akademik yazma becerilerini geliştirmiş olarak  tamamlamak isteyen yüksek lisans ve doktora öğrencilerine rehberlik yapmak. 

This service has been a life saver, giving me a clear direction and actionable items on how to improve my dissertation when I felt I was in dark. It is like having a second professor when yours is not there. Thank you from the bottom of my heart.

Ayşe S.

İLETİŞİME GEÇİN

Watermark Small.png

Gönderdiğiniz için teşekkür ederiz!

bottom of page